Postoperativ smertebehandling- fordelene ved perifer nervestimulering

Fysioterapeut og Spesialist i Bioelektronisk Terapi
Norkor Norway

 

Tekst:

I fjor publiserte jeg en artikkel om en studie fra et medisinsk tidsskrift, om det økende beviset for effektiviteten av perifer nervestimulering, og bruken av det for postoperativ smertebehandling.

Denne randomiserte dobbelt-blinde kontrollerte studien som involverte 42 forsøkspersoner, viste at teknologien kan brukes trygt som en tilleggs smertebehandling etter operasjonen.

Påført via elektrode pads på huden førte den effektivt til betydelig reduksjon av forbruket av smertestillende. Dette skjedde når det ble gitt i kombinasjon med morfin multimodal analgesi.

Funnene viste at 95% av pasientene som fikk en aktiv behandlingsprotokoll opplevde en betydelig reduksjon i smerter. Studien viste at bruk av nervestimulerings- teknologi gjorde en lavere dose morfin, mer effektiv ved å aktivere delta-opeoid reseptorene.

Enkelt sagt betyr dette at bruk av bioelektronikk kan hjelpe pasienter med å ta en lavere dose smertestillende. Utrolig, men det er ikke alt. Smertereduksjon hadde også en innvirkning på pasientens forespørsel om smertestillende med 95% av pasientene i kontrollgruppen som ba om smertelindring 6 timer etter operasjonen, sammenlignet med ingen i den aktive behandlingsgruppen.

A randomised double-blind, controlled trial involving 42 subjects showed that peripheral nerve stimulation can be used safely as adjunct analgesic therapy after surgery. The findings showed that 95% of patients receiving active stimulation protocol experienced significant reductions in pain.


A randomised double-blind, controlled trial involving 42 subjects showed that peripheral nerve stimulation can be used safely as adjunct analgesic therapy after surgery. The findings showed that 95% of patients receiving active stimulation protocol experienced significant reductions in pain.
Ingen bivirkninger ble rapportert i den aktive behandlingsgruppen, mens en tredjedel av pasientene i kontrollgruppen rapporterte døsighet og kvalme.

Hilde Hjertholm

Hilde er utdannet fysioterapeut med spesialkompetanse på bioelektronisk medisin. Hun har kronisk smerteproblematikk som spesialområde som hun har jobbet med i mange år.

Hilde brenner for å dele kunnskap om bioelektronisk terapi som er en bærbar medisinsk teknologi som har potensialet til å hjelpe mange mennesker til smertefrihet og en bedre livskvalitet, uten bieffekter fra medikamenter.

Bioelektronisk medisin

  • Effektiv smertelindring uten medisiner – men i form av elektrisitet
  • Anbefalt av smertespesialister
  • Fagfelt innen medisin som kombinerer biologi, nevrovitenskap og teknologi for å behandle et bredt spekter av smerte- og helseproblemer
  • Enorm utvikling på forskningsfronten gjør det mulig for mange å bytte ut enkelte medisiner med bio-elektriske apparater
  • I tillegg til å lindre smerte, kan bio-elektrisk medisin også brukes til å øke styrke, gi raskere rehabilitering og forbedre prestasjon